Projekty EU/ Zapytania

"Wzrost konkurencyjności firmy PPHU ŁUKPOL dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie dwóch innowacji produktowych: znacząco ulepszonych butów roboczych BHP o podwyższonym komforcie użytkowania oraz nowego produktu - maseczek ochronnych BHP.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 125 400,00 PLN
Wartość dofinansowania 2 986 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe:
1. Wytłaczarka do tworzyw polimerowych 1 szt.
2. Linia do produkcji maseczek 1 szt.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 29.10.2021r.

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:
1. Wytłaczarka do tworzyw polimerowych 1 szt.
2. Linia do produkcji maseczek 1 szt.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 02.11.2021

 

Zapytanie ofertowe:
1. Usługi doradcze oraz autorskie prawa majątkowe (wartości niematerialne i prawne)
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 03.10.2022r.

Zapytanie ofertowe:
Formy wtryskowe - obuwnicze
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 12.12.2022r.

Zapytanie ofertowe:
Formy wtryskowe - obuwnicze
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 16.01.2023r.

Zapytanie ofertowe:
System konfiguratora zamówień
ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA
data ważności: 18.12.2023r.

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej do 1.1 MW na dachu budynków zakładowych Łukpol Sp. z o.o. zlokalizowanych na działkach 1234/5, 1237 w ramach ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2. współfinansowanego ze środków europejskich.

Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystującej OZE - energii słonecznej. Wnioskodawca poprzez realizację projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym.

 

Wartość projektu: 5 270 590,25 zł

 

Dofinansowanie z UE: 2 437 777,81 zł   

 


Zapytanie ofertowe:

A. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 478,8 kW na dachu budynków zakładowych zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 003) na działce o nr ewid. 1237

B. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 605,43 kW na dachu budynków zakładowych zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 003) na działce o nr ewid. 1234/5

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

data ważności: 2021-02-01

 

 

Zapytanie ofertowe:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 605,43 kW na dachu budynków zakładowych zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 0003) na działce o nr ewid. 1234/5 -kategoria obiektu XXVI.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

data ważności: 2021-07-09

 

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 605,43 kW na dachu budynków zakładowych zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 0003) na działce o nr ewid. 1234/5 -kategoria obiektu XXVI.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

data ważności: 2021-07-19

 

Zapytanie ofertowe:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 478,8 kW kW na dachu budynków zakładowych zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Łapiguz (obręb 0003) na działce o nr ewid. 1237 -kategoria obiektu XXVI.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

data ważności: 2021-12-17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ŁUKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz
z opracowaniem strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie ŁUKPOL” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności ŁUKPOL. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

 

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych
w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Beneficjent oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Dodatkowymi, zakładanymi efektami realizacji projektu będzie:

1. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych,

2. Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa,

3. Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzornictwa,

4. Rozwój działalności eksportowej,

5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

Wartość projektu:   108 240.00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  74 800.00 zł


Zapewnienie płynności finansowej Fagum-Stomil Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy P.P.H.U. Łukpol Sp. z o.o. wskutek epidemii COVID-19.

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0062/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 333 443,31 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 333 443,31 PLN

 


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące:

Budowy budynku centrum badawczo - rozwojowego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo rozwojowego nowych technologii obuwniczych ŁUKPOL. Dzięki realizacji zakresu rzeczowego Wnioskodawca rozszerzy zakres działania o świadczenie usług badawczych na rzecz podmiotów działających w branży obuwniczej. Centrum Badawczo Rozwojowe ŁUKPOL będzie jedynym laboratorium w Polsce świadczącym kompleksowe usługi w zakresie przygotowania zoptymalizowanych projektów oraz wykonania i przebadania prototypów w skali półtechnicznej gotowych do wdrożenia w działalności klientów. Dodatkowo w ramach CBR świadczone będą usługi badawcze w obszarze badań materiałowych obuwniczych elementów polimerowych w zakresie: wytrzymałości mechanicznej, odporności na oleje i substancje chemiczne, antyelektrostatyczności, izolacyjności, przewodzenia, twardości, wodoszczelności, absorbcji energii.

Dofinansowanie 2 971 367,34

Zobacz szczegóły zapytania Zobacz opis przedmiotu zamówienia

data ważności: 30.04.2019

Zapytanie ofertowe:

 

Maszyny do rozkroju materiałów: aparat do automatycznego pomiaru i oceny skór 1 szt. oraz automatyczna wycinarka wzorów - Poloter - 1 szt .

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2019-10-09

Zapytanie ofertowe:

 

Zestaw maszyn szyjących pomocniczych – 1 kpl. W skład kompletu wchodzą następujące maszyny: 1. Maszyna szyjąca typu słupowego 2-igłowa – 1 szt. 2. Maszyna szyjąca typu słupowego 1-igłowa – 1 szt. 3. Maszyna szyjąca typu lamowacz – 1 szt. 4. Maszyna szyjąca typu zyg-zak – 1 szt. 5. Maszyna szyjąca typu ryglówka – 1 szt. 6. Maszyna szyjąca typu strobel – 1 szt.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2019-10-14

Zapytanie ofertowe:

 

Maszyny montażowe obuwia: 1. Ćwiekarka czubów – 1 szt. 2. Parzak cholewek – 1 szt. 3. Chłodziarka obuwia – 1 szt. 4. Kopyta (z chipami) - 48 par (6 kompletów x 8 par) 5. Stojaki na pojemniki na kopyta – 4 szt. 6. Pojemniki transportowe - 50 szt. 7. Regały na pojemniki – 10 szt. 8. Pojemniki zbiorcze – 50 szt. -

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2019-10-14

Zapytanie ofertowe:

 

Wyposażenie informatyczne  - 1 kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2020-06-20

 

Zapytanie ofertowe:

 

Zestaw automatów i urządzeń laboratoryjnych - 1 kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2020-06-23

Zapytanie ofertowe:

 

Laboratoryjny agregat wtryskowy z oprzyrządowaniem do modelowania form – 1 kpl.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2020-10-28

Zapytanie ofertowe:

Zakup wyposażenia, aparatury, sprzętu laboratoryjnego oraz licencji

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2022-05-30

Aktualizacja zapytania ofertowego

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2022-06-07

Aktualizacja zapytania ofertowego

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2022-06-10

Zapytanie ofertowe:

Zestaw form do wielowarstwowych spodów obuwia ochronnego - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-16Zapytanie ofertowe:

Zestaw form do wielowarstwowych spodów obuwia z mechanicznymi elementami ochrony stopy - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-16Zapytanie ofertowe:

Linia szwalnicza do automatycznego łączenia elementów cholewki - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-22Zapytanie ofertowe:

Zespół automatów do procesu obróbki mechaniczno - chemicznej cholewek w obuwiu ze skór naturalnych oraz spodów TPU/PU - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-23Zapytanie ofertowe:

Zespół automatów ćwiekujących z przygotowaniem termicznym oraz zestawem kopyt – 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-23Aktualizacja zapytania ofertowego:

Linia szwalnicza do automatycznego łączenia elementów cholewki - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-29Aktualizacja zapytania ofertowego:

Zespół automatów do procesu obróbki mechaniczno - chemicznej cholewek w obuwiu ze skór naturalnych oraz spodów TPU/PU - 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-30Aktualizacja zapytania ofertowego:

Zespół automatów ćwiekujących z przygotowaniem termicznym oraz zestawem kopyt – 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-10-30

 

Zapytanie ofertowe:

Budowa hali produkcyjnej, budynek produkcyjno – magazynowy: roboty ziemne, fundamentowe, podłogi.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

ZOBACZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

data ważności: 2019-04-24

 

Zapytanie ofertowe:

Budowa hali produkcyjnej, budynek produkcyjno – magazynowy: Konstrukcja hali wraz z pokryciem, dach hali wraz z pokryciem, Stolarka okienna i drzwiowa, ściany wewnętrzne. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

ZOBACZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

data ważności: 2019-07-30

 

Zapytanie ofertowe:

Automatyczna stacja przenośnikowa z 32 stacjami roboczymi – 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-08-12

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:

Automatyczna stacja przenośnikowa z 32 stacjami roboczymi – 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-08-19

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:

Automatyczna stacja przenośnikowa z 32 stacjami roboczymi – 1kpl.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2018-09-10


Zapytanie ofertowe:

Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów 1 komplet

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2019-11-29

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:

Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów 1 komplet

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

data ważności: 2019-12-03

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.”
 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej antybakteryjnego obuwia technicznego ATF opartego o innowacyjną technologię. Antybakteryjne obuwie techniczne wytwarzane będzie z zastosowaniem specjalnego procesu produkcyjnego, który bezpośrednio wpływa na znaczącą poprawę właściwości produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu ŁUKPOL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnych w skali światowej: antybakteryjnego obuwia technicznego, zwiększenie zatrudnienia, dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 033 050,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 149 900,00 PLN

 


Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia EVA zmierzającej do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

W ramach projektu zakupione zostaną między innymi: wstryskarka EVA, formy wtryskowe - obuwie termiczne wodoodporne, formy wtryskowe - obuwie myśliwskie superlekkie, wyposażenie informatyczne, wyposażenie meblowe pomieszczeń.

Dzięki realizacji projektu będą:

1. Dwa nowe produkty:

- obuwie termiczne wodoodporne w technologii EVA,

- obuwie myśliwskie super lekkie w technologii EVA z ocieploną cholewką.

2. nowe miejsca pracy (2 etaty),

3. Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji o charakterze produktowym, technologicznym i organizacyjnym.

4. Zastosowanie nowoczesnych technologii ICT w procesie produkcyjnym.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 4 097 772,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 1 693 834,54zł

W ramach realizacji projektu planujemy stworzenie dodatkowych 2 miejsc pracy w charakterze operatorów nowych maszyn do produkcji obuwia. Utworzone zostaną stanowiska pracy do obsługi wtryskarki i nowoczesnych urządzeń do rozkroju materiałów.Branża obuwnicza, w której działamy stanowi dynamicznie rozwijający się rynek. Z uwagi na to niezbędne dla jej dalszego rozwoju stają się inwestycje podnoszące potencjał produkcyjno – technologiczny oraz potencjał kapitału ludzkiego. W związku z powyższym poszukujemy również osób chętnych do pracy na stanowisku szwacz obuwia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w naszej firmie zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr pod nr tel. 25 798 40 56 lub drogą e-mail: kadry@lukpol.com.pl

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.  

Priorytety RPO WL:

I Przedsiębiorczość i innowacje

II Infrastruktura ekonomiczna

III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

IV Społeczeństwo informacyjne

V Transport

VI Środowisko i czysta energia

VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

VIII Infrastruktura społeczna

IX Pomoc techniczna.

 

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

a) www.lubelskie.pl

b) www.rpo.lubelskie.pl

c) www.lawp.lubelskie.pl

Wszelkie informacje dotyczące RPO WL uzyskać można w następujących Punktach Informacyjnych:

a) Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

punkt informacyjny: (81) 441 67 50     

infolinia: 0800 888 776

 

b) Filia Urzędu w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska     

tel. (83) 343 58 44

 

c) Filia Urzędu w Chełmie ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm     

tel (82) 563 02 08

 

d) Filia Urzędu w Zamościu ul. Partyzantów 1, 22-400 Zamość     

tel. (84) 638 02 67

 

e) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin

punkt informacyjny: (81) 462 38 31, (81) 462 38 12

Firma ŁUKPOL złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W PROCESIE PRODUKCJI OBUWIA”.

Wsparcie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „ŁUKPOL” poprzez wprowadzenie innowacji procesowej oraz zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie produkcyjnym.

W wyniku realizacji projektu udoskonalony zostanie proces produkcyjny poprzez zakup m.in. nowoczesnych maszyn do produkcji obuwia (wprowadzone będą np. innowacyjny system rozkroju materiałów i maszyny z zastosowaniem rozwiązań automatycznych). Zakupione zostaną także nowe środki transportu. Ponadto zaplanowana jest termomodernizacja hal magazynowo-produkcyjnych.

Całkowita realizacja projektu wpłynie na uzyskanie wysokiej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym pod względem nowoczesności i umożliwi wprowadzenie do sprzedaży obuwia gospodarczego i medycznego. Wszystkie efekty, które zostaną osiągnięte przez przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu będą zmierzały do wyraźnego podniesienia i ugruntowania pozycji konkurencyjnej firmy oraz całego regionu Lubelszczyzny.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 235 172, 60zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 1 699 133, 76 zł

Mając na uwadze stałe, dynamiczne wahania rynku , w  celu utrzymania konkurencyjności  Spółka Łukpol  planuje dywersyfikację działalności. W związku z tym zostały określone cele strategiczne firmy, od których zależy jej dalszy rozwój tj. :

  • Uruchomienie produkcji obuwia wodoodpornego damskiego i męskiego o zmiennej wysokości cholewki
  • Uruchomienie produkcji  znacznie ulepszonych spodów obuwniczych pod względem fizykochemicznym
  • Świadczenia usług w zakresie przetwarzanie materiałów wtórnych

Chcąc nadążyć za konkurencyjnością i sprostać oczekiwaniom odbiorców, konieczne są w firmie kolejne inwestycje  w nowoczesny park maszynowy i wyposażenie oraz  infrastrukturę budowlaną. Dlatego też, planuje się realizację projektu w ramach:

PO IG pt.: „Wdrożenie technologii wykorzystywania materiałów wtórnych PVC-P na wyroby przemysłu obuwniczego”.

Jednym z elementów realizacji projektu jest budowa  Hali produkcyjno- magazynowej z wielopoziomowym systemem składowania.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ


http://lukpol.com.pl/katalogi/zaproszenieDoSk%C5%82adaniaOfert.pdf   

Kolejnym etapem do realizacji projektu jest zakup specjalistycznych maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ:

1. Młyn do rozdrabniania wstępnego o mocy 70-100 KW z dwoma podajnikami mechanicznymi – 1 kpl.
2. Młyn nożowy duży o mocy 30-50 KW z odciągiem pneumatycznym – 1 kpl.

http://lukpol.com.pl/katalogi/ZaproszenieDoSk%C5%82adaniaOfert2.pdf

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ
 

1. Mieszalnik ciepły i zimny z zestawem dozowników wagowych – 1 kpl.
2. Wytłaczarka dwuślimakowa z hydraulicznym zmieniaczem sit, głowicą tnącą oraz chłodziarką granulatu – 1 kpl.

 

http://lukpol.com.pl/katalogi/ZaproszenieDoSk%C5%82adaniaOfert3.pdf


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ

 1. Wtryskarka dwukolorowa karuzelowa  - 1 kpl

 2. Automat drasająco - tnący - 1 kpl.  

http:// lukpol.com.pl/katalogi/ZaproszenieDoSkładaniaOfert4.pdf

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ 

Zestaw form aluminiowych - 1 kpl

http://lukpol.com.pl/katalogi/ZaproszenieDoSkładaniaOfert5.pdf

 

Kolejnym etapem realizacji projektu jest zakup wózka widłowego z osprzętem oraz zakup wielopoziomowego systemu składowania do obsługi budowanej hali produkcyjno - magazynowej. Poniżej zamieszczamy zaproszenie do składania ofert na zakup wózka widłowego z osprzętem oraz wielopoziomowego systemu składowania.  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 

1. Wielopoziomowy system składowania 1 kpl 

2. Wózek widłowy z osprzętem 1 kpl

http://lukpol.com.pl/katalogi/ZaproszenieDoSkładaniaOfert6.pdf

*załączniki zawarte w zaproszeniu do składania ofert dostępne będą po uprzednim kontakcie z osobą wskazaną w zaproszeniu

 

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.europa.eu