PROJEKTY

"Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie ŁUKPOL" w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ŁUKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz
z opracowaniem strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie ŁUKPOL” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności ŁUKPOL. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

 

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych
w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Beneficjent oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Dodatkowymi, zakładanymi efektami realizacji projektu będzie:

1. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych,

2. Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa,

3. Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzornictwa,

4. Rozwój działalności eksportowej,

5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

Wartość projektu:   108 240.00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  74 800.00 zł« wróć