PROJEKTY

Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.

Program Operacyjny Inteligentny

Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

„Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.”

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych na zlecenie FAGUM wyników prac B+R, w postaci dwóch innowacji produktowych oraz innowacji procesowej. Innowacja produktowa - obuwie specjalistyczne będzie wytwarzane z materiału o podniesionych parametrach, do produkcji którego wykorzystanie zostanie surowiec z recyklingu kopolimerów EVA. Dzięki wdrożeniu nowej technologii oraz nowych produktów FAGUM-STOMIL STOMIL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych eko-produktów o unikalnych właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoka opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

  • wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii ACLT
  • wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia
  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • zwiększenie obecności na rynkach eksportowych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0024/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 051 500,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 162 500,00 PLN


« wróć