PROJEKTY

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.”
 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej antybakteryjnego obuwia technicznego ATF opartego o innowacyjną technologię. Antybakteryjne obuwie techniczne wytwarzane będzie z zastosowaniem specjalnego procesu produkcyjnego, który bezpośrednio wpływa na znaczącą poprawę właściwości produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu ŁUKPOL uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalność oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnych w skali światowej: antybakteryjnego obuwia technicznego, zwiększenie zatrudnienia, dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/17-00

Całkowita wartość projektu: 16 033 050,00 PLN

Wartość dofinansowania, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 149 900,00 PLN


« wróć