PROJEKTY

Realizacja projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia technicznego", w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące:

Budowy budynku centrum badawczo - rozwojowego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo rozwojowego nowych technologii obuwniczych ŁUKPOL. Dzięki realizacji zakresu rzeczowego Wnioskodawca rozszerzy zakres działania o świadczenie usług badawczych na rzecz podmiotów działających w branży obuwniczej. Centrum Badawczo Rozwojowe ŁUKPOL będzie jedynym laboratorium w Polsce świadczącym kompleksowe usługi w zakresie przygotowania zoptymalizowanych projektów oraz wykonania i przebadania prototypów w skali półtechnicznej gotowych do wdrożenia w działalności klientów. Dodatkowo w ramach CBR świadczone będą usługi badawcze w obszarze badań materiałowych obuwniczych elementów polimerowych w zakresie: wytrzymałości mechanicznej, odporności na oleje i substancje chemiczne, antyelektrostatyczności, izolacyjności, przewodzenia, twardości, wodoszczelności, absorbcji energii. 


Dofinansowanie 2 971 367,34


Zobacz szczegóły zapytania
Zobacz opis przedmiotu zamówienia


data ważności: 30.04.2019

 


« wróć