PROJEKTY

Realizacja projektu; "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego firmy Łukpol w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3. współfinansowanego ze środków europejskich".

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące:

Budowy budynku centrum badawczo - rozwojowego.


Zobacz szczegóły zapytania
Zobacz opis przedmiotu zamówienia


data ważności: 30.04.2019

 


« wróć