PROJEKTY

Projekt Unii Europejskiej

Firma ŁUKPOL złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W PROCESIE PRODUKCJI OBUWIA”.

Wsparcie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „ŁUKPOL” poprzez wprowadzenie innowacji procesowej oraz zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie produkcyjnym.

W wyniku realizacji projektu udoskonalony zostanie proces produkcyjny poprzez zakup m.in. nowoczesnych maszyn do produkcji obuwia (wprowadzone będą np. innowacyjny system rozkroju materiałów i maszyny z zastosowaniem rozwiązań automatycznych). Zakupione zostaną także nowe środki transportu. Ponadto zaplanowana jest termomodernizacja hal magazynowo-produkcyjnych.

Całkowita realizacja projektu wpłynie na uzyskanie wysokiej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym pod względem nowoczesności i umożliwi wprowadzenie do sprzedaży obuwia gospodarczego i medycznego. Wszystkie efekty, które zostaną osiągnięte przez przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu będą zmierzały do wyraźnego podniesienia i ugruntowania pozycji konkurencyjnej firmy oraz całego regionu Lubelszczyzny.

Całkowity koszt projektu wynosi 4 235 172, 60zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 1 699 133, 76 zł


« wróć