PROJEKTY

Informacje o RPO WL

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.  

Priorytety RPO WL:

I Przedsiębiorczość i innowacje

II Infrastruktura ekonomiczna

III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

IV Społeczeństwo informacyjne

V Transport

VI Środowisko i czysta energia

VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

VIII Infrastruktura społeczna

IX Pomoc techniczna.

 

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

a) www.lubelskie.pl

b) www.rpo.lubelskie.pl

c) www.lawp.lubelskie.pl


« wróć