PROJEKTY

DZIAŁANIE 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Zapewnienie płynności finansowej Fagum-Stomil Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy P.P.H.U. Łukpol Sp. z o.o. wskutek epidemii COVID-19.

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0062/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 333 443,31 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 333 443,31 PLN

 « wróć