PROJEKTY


Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego firmy ŁUKPOL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3. współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące: Budowy budynku centrum badawczo - rozwojowego. Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo rozwojowego nowych technologii obuwniczych ŁUKPOL. Dzięki realizacji zakresu rzeczowięcej »Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia twięcej »


Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek   „Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzwięcej »


"Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa ekspandowanego kopolimeru EVA w połączeniu z PU.

       Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa ekspandowanego kopolimeru EVA w połączeniu z PU, zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicwięcej »


Projekt Unii Europejskiej - Budowa zakładu produkcji obuwia w technologii EVA

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia EVA zmierzającej do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. W ramach projektu zakupione zostaną między innymi: wstryskarka EVA, więcej »


Oferty pracy

W ramach realizacji projektu planujemy stworzenie dodatkowych 2 miejsc pracy w charakterze operatorów nowych maszyn do produkcji obuwia. Utworzone zostaną stanowiska pracy do obsługi wtryskarki i nowoczesnych urządzeń do rozkrojuwięcej »


Informacje o RPO WL

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznwięcej »


Punkty informacyjne RPO WL

Wszelkie informacje dotyczące RPO WL uzyskać można w następujących Punktach Informacyjnych: a) Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin więcej »


Projekt Unii Europejskiej

Firma ŁUKPOL złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W PROCESIE PRODUKCJI OBUWIA”. Wsparcie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnewięcej »


INWESTYCJE W RAMACH PO IG "DOTACJE NA INNOWACJE"

Mając na uwadze stałe, dynamiczne wahania rynku , w  celu utrzymania konkurencyjności  Spółka Łukpol  planuje dywersyfikację działalności. W związku z tym zostały określone cele strategiczne firmy, od któwięcej »