Klapki typu Crox w różnych kolorach, już dostępne. Zapraszamy!

PROJEKTY


INWESTYCJE W RAMACH PO IG "DOTACJE NA INNOWACJE"

Mając na uwadze stałe, dynamiczne wahania rynku , w  celu utrzymania konkurencyjności  Spółka Łukpol  planuje dywersyfikację działalności. W związku z tym zostały określone cele strategiczne firmy, od któwięcej »


Projekt Unii Europejskiej

Firma ŁUKPOL złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W PROCESIE PRODUKCJI OBUWIA”. Wsparcie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnewięcej »


Punkty informacyjne RPO WL

Wszelkie informacje dotyczące RPO WL uzyskać można w następujących Punktach Informacyjnych: a) Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin więcej »


Informacje o RPO WL

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznwięcej »


Oferty pracy

W ramach realizacji projektu planujemy stworzenie dodatkowych 2 miejsc pracy w charakterze operatorów nowych maszyn do produkcji obuwia. Utworzone zostaną stanowiska pracy do obsługi wtryskarki i nowoczesnych urządzeń do rozkrojuwięcej »


Projekt Unii Europejskiej - Budowa zakładu produkcji obuwia w technologii EVA

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia EVA zmierzającej do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. W ramach projektu zakupione zostaną między innymi: wstryskarka EVA, więcej »


"Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa ekspandowanego kopolimeru EVA w połączeniu z PU.

       Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa ekspandowanego kopolimeru EVA w połączeniu z PU, zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicwięcej »